Logitrans A/S, Ribe (DK)

till:  
Installationsexempel  |
  Nivåtriggning - Animering  |  Hem / Home  |  Exempel på nivåtriggning:
Husqvarna (html)  |  GWS Systems (html)  |  Turenko  |  A-Lackering (html)  |  ROL (pdf)  |  Luxo  |  EAB
 
Kombinationen Nivåindelad triggning & Automatisk positionering

Logitrans A/s (tidigare Nisap Maskinfabrik) i Ribe på Jyllands sydvästkust tillverkar bl a elektriska och elektroniskt styrda gaffellyftare. Bilderna är tagna under själva installationen, som gjordes tillsammans med personal från Nordson Finishing och tog ca 1,5 dagar.

Appliceringsutrustningen består bl a av 16 pistoler, fördelade enligt följande:  2 oscillatorer (en på var sida boxen) håller 4 pistoler var, placerade i var sin nivå (den vänstra bilden). Dessutom finns 4 fasta pistoler på var sida. PGC styr triggning individuellt i varje nivå. Förutom den nivåstyrda triggningen styr PGC Maxi 7000/RPC även automatisk positionering av oscillatorerna för att kontinuerligt hålla pistolerna på rätt avstånd från objekten

På den högra bilden syns dels den nivåindelade ljusridån (de 2 vertikala linjerna på var sin sida av boxöppningen) och dels de liggande ljusridåerna som används för breddmätning.

Funktionen kan ses genom att klicka på länken "Nivåtriggning - Animering" ovan.


 
Zone controlled triggering & Auto-positioning 

The PGC Maxi 7000 RPS (Reciprocator Positioning System) controls triggering in 4 height zones of the guns mounted 4+4 on the 2 oscillators (one on each side of the booth) as well as of 4 fixed guns on each side (totally 16 spray guns). The PGC system also automatically positions the oscillators in or out to keep them at a predetermined distance to the surface of the objects.

The Zone triggering function is shown here:   Zone triggering - Animation