Hem / Home

Nivåtriggning med PGC  |  Zone Triggering with PGC 

  
NIVÅTRIGGNING
 
kan rekommenderas när pistolerna är monterade i flera fast definierade höjdnivåer. Pistolerna kan vara fasta, eller rörliga (oscillerande) inom respektive nivå. Varje pistol följer då godsets form i den nivå, som den täcker. För- och eftersprut kan ställas in för att få önskad pulvermängd och sidotäckning resp. omslag.

Bilden visar automatisk nivåtriggning i 4 nivåer, vilket är vanligast. Andra nivåantal, som levererats, är 3 nivåer, 6+2 nivåer och 7+1 nivåer

  
We recommend
ZONE TRIGGERING  when the spray guns are mounted in several defined height zones. The guns can either be fixed or move up and down (oscillate) within its defined zone. Each gun applies paint only along the shape of the object (to be painted) within the zone covered by the gun.

Till anläggningsbeskrivningar:

Husqvarna (html)  |  A-Lackering (html)  |  GWS Systems (html)  |  Logitrans (html)  |  ROL (pdf)

 Turenko Oy (html) |  Länkar till användare av PGC nivåtrigger - Links to PGC Zone Trigger Users:
ROL Inredning AB,
Jönköping,
Sweden
Husqvarna AB,
Huskvarna,
Sweden
EAB AB,
Smålandsstenar,
Sweden
Logitrans A/S,
Ribe,
Denmark
Turenko Oy,
Turenki,
Finland
Luxo Industri AB, Målilla,
Sweden
Fagerhult AB, 
Fagerhult,
Sweden
A-Lackering AB, Sävsjö,
Sweden
GWS Systems Oy,Jyväskylä, Finland