Husqvarna AB, Huskvarna (SE)

till:  
Installationsexempel  |
  Nivåtriggning - Animering  |  Hem / Home |  Exempel på nivåtriggning:
A-Lackering (html)  |  GWS Systems (html)  |  Turenko  |  Logitrans (html)  |  ROL (pdf)  |  Luxo  |  EAB


Husqvarnas triggersystem är en PGC Maxi 7000, som triggar 8 fasta pistoler. Dessutom nivåtriggas 8  touch up- pistoler fördelade på 2 oscillatorer, dvs med 4 nivåer per sida. 

Den vänstra bilden ovan visar ljusridån, som mäter detaljernas längd i 4 oberoende nivåer. Totala mäthöjden är 1500mm och delningen mellan ljusstrålarna är 6,35mm. Mittenbilden visar pistoluppsättningen på ena boxsidan och den högra bilden visar en komplicerad detalj, chassiet till Rider midjestyrd åkgräsklippare.

Funktionen kan ses genom att klicka på länken "Nivåtriggning - Animering" ovan.

Fr o m 2008 har PGC-systemet uppgraderats till en Maxi 8000 med kapacitet att styra 2 boxar samtidigt. Detta ger bl a vinster vid boxbyte.


 
Husqvarna AB uses a PGC Maxi 7000 trigger system, controlling 8 fixed guns and 8 touch-up guns mounted on two oscillators for the powder coating of their Rider series Lawn Mowers. The oscillating guns are triggered in 4 independant height zones. The PGC System controls two spray booths with identical spray gun configuration.

The Zone triggering function is shown here:   Zone triggering - Animation