A-Lackering AB, Sävsjö (SE)

till:  
Installationsexempel  |
  Nivåtriggning - Animering  |  Hem / Home |  Exempel på nivåtriggning:
Husqvarna (html)  |  GWS Systems (html)  |  Turenko  |  Logitrans (html)  |  ROL (pdf)  | Luxo  | EAB

  A-Lackerings PGC-system styr triggningen i 2 boxar samtidigt. I var och en av boxarna finns 12 pistoler, indelade i 3 nivåer. Systemet är ett PGC Maxi 8000, dvs ett dubbelt Maxi 7000- system.Bilden visar applicerade detaljer, som kommer ut ur box nr 1 (avlägset till vänster i bilden).

   The PGC Maxi 8000 (a double Maxi 7000) controls the triggering of  the guns in 2 spray booths simultaneously. The guns are triggered in 3 independant levels with totally 12 guns in each booth.

Bilderna nedan visar PGC Maxi 8000 monterad på styrskåpet för box 1. Bilden längst till höger nedan visar godset när det passerar mätstationen  bestående av 3 mätsystem, ett för varje nivå.

 
The picture to the right below shows objects passing the measuring system, which consists of  3 sets of Light Beam Array, each of which is measuring the object length independent of the others.

The Zone triggering function is shown here:  Zone triggering - Animation