GWS Systems Oy, Jyväskylä (Fi)

till:  
Installationsexempel  |
  Nivåtriggning - Animering  |  Hem / Home |  Exempel på nivåtriggning:
Husqvarna (html)  |  A-Lackering (html)  |  Logitrans (html)  |  Turenko  |  ROL (pdf)  |  Luxo  |  EAB

  
GWS Systems Oy, numera Sovella Oy, tillverkar bl a FPS (Flexible Production Systems). 

Då GWS  ytbehandlar ca 1000 olika detaljer har de installerat ett PGC Maxi 7000 självprogrammerande triggersystem med 4 oberoende nivåer.

Funktionen kan ses genom att klicka på länken "Nivåtriggning - Animering" ovan.

 

 
GWS Systems Oy in Jyväskylä, Finland, manufactures FPS (Flexible Production Systems). They have installed a PGC Maxi 7000 autoprogramming trigger system with 4 independent height zones to control the spray guns triggering. This system offers a high degree of convenience for the operators, which is important since GWS paints approx. 1000 different components in mixed order.

The Zone triggering function is shown here:  Zone triggering - Animation