EAB AB, Smålandsstenar (SE)     Tillbaka/Back

Installationsexempel  |  Nivåtriggning - Animering  |  Hem / Home |  Exempel på nivåtriggning:
A-Lackering (html)  |  GWS Systems (html)  |  Turenko  |  Logitrans (html)  |  ROL (pdf)  |  Luxo  |  Husqvarna

   
Hög automatikgrad med triggning i 6+2 oberoende nivåer
Bilden ovan till vänster: Balkar till pallställ på väg genom blå box till den röda boxen för att målas. Till vänster ses en rad pistoler, monterade i 6 fasta nivåer. Detaljerna mäts och appliceras i 6 oberoende nivåer, så att pistolerna automatiskt undviker att applicera i tomrummen.
Bilden ovan till höger: PGC-systemet sköter appliceringen i båda boxarna utan operatörsingrepp.
 

Se funktionen i  PGC Maxi 7000-animeringen


   
Highly automated triggering in 6+2 independent height zones

The powder is applied by each gun only when it faces goods. The guns are automatically shut off whenever they are facing an empty space, thus saving tons of paint powder and enhancing the paint quality. No operator intervention is required, except when shifting from one spray booth to antother. Then, all that the operator needs to do is shift programs.

See the function here:  PGC Maxi 7000-animation