Hem / Home

Styrning av vertikalrörelser

Styrning av pistolförares vertikala rörelser kan ske på två olika sätt: Helt automatiskt, vilket passar bäst om man har en stor produktvariation och små serier. Eller styrning efter förprogrammerade inställningar, vilket framför allt är att föredra när exakta inställningar fordras.
Generellt kan säjas, att automatisk styrning är det dyrare alternativet. Man bör även hålla i minnet att automatisk styrning kanske inte klarar alla typer av detaljer, t ex mycket tunt / smalt gods, pga begränsningar i mätsystemens noggrannhet. Den bästa flexibiliteten finner man hos system som ger frihet att skifta mellan automatisk och programmerad styrning, som i exemplet längst ner till vänster.

1. Programmerad styrning av vertikalrörelser

VBG Produkter AB, Vänersborg och Futurum AB, Byske
Hos VBG Produkter AB och hos Futurum AB, programmerar man in alla inställningar i program. Detta sätt rekommenderas om man har återkommande detaljserier, eftersom det möjliggör en exakt anpassning av pistolförarnas hastigheter och vändlägen, samt av pistolernas arbetsområden.

I bildens mitt syns ett av de två PGC-systemen, som tillsammans styr 4 boxar oberoende av varandra hos VBG. 
Förutom triggning (av totalt upp till 40 pistoler) styrs vertikalrörelsen hos 8 pistolförare.

De funktioner, som kan programmeras för varje pistolförare, är:
· Övre och undre vändlägen.
· Hastighet upp och hastighet ner.
· Läge, som ska intas vid tryck på stoppknappen. 
  Detta är användbart när pistolerna ska användas som fasta i stället för rörliga.

Hos Futurm styr PGC, förutom triggning av 8  elstatpistoler, både positionering av pistolförarna (en på var sida om boxen) och pistolförarnas vertikalrörelser.

Operatören programmerar in önskade vändlägen i vertikalled samt positioner i horisontalled genom att manuellt köra pistolförarna till önskade lägen och därefter trycka på Teach-in. Även kopiera/klistra in-funktionen kan användas för att göra programmeringsarbetet både enkelt och snabbt om man behöver ändra inställningar i något av de 100 programmen som finns tillgängliga.

2. Automatisk styrning av vertikalrörelser

Ljungsarps Verkstads AB, Ljungsarp och MIM Construction AB, Frändefors

Hos Ljungsarps styrs både  de vertikala rörelserna hos pistolförarna T1 och T2, samt positioneringen av desamma, helt automatiskt. Man kan skifta styrmetod mellan Program och Auto i valfri axel genom ett knapptryck. Programmerad styrning väljs t ex när programstyrningens exakthet och möjlighet till speciellt anpassade inställningar behövs.

Mer information finns på Startsidan under Bildkartan, samt på specialsidan, som även kan nås genom att klicka på bilden av Ljungsarpsanläggningen på startsidan.

 

MIM: Medan boxen rör sig framåt och pistolerna applicerar ett häng mäter systemet med den vertikalt monterade ljusridån det efterföljande hänget och identifierar den högsta och lägsta punkten hos detaljerna i hänget. I nästa appliceringscykel styr så PGC de vertikala pistolrörelserna så att de följer detaljernas form i höjdled, medan triggersystemet sörjer för att färgen enbart appliceras på gods.

Mer information finns under knappen Installationsexempel -> MIM Construction.