WEB GATE - Remote Monitoring & Control from a PC

to our start page (if you came from outside our web) 

SCREENSHOT: THE WEB GATE WINDOW ON A PC SCREEN
from which you, remotely, can monitor & control your process

  En anläggning styrs av ett PLC monterat i ett automatikskåp nära processen med en HMI-terminal med pekskärm i skåpets front.

Med WEB GATE får man upp HMI-terminalens bildsidor på en PC-skärm och kan styra och övervaka processen som om man är ute i anläggningen. 
På PC-skärmen kan man dessutom samtidigt lägga in fönster från övervakningskameror, t ex.


 A Plant is controlled by a PLC  in a steel cabinet, mounted close to the Process Plant, and incorporating an HMI Terminal with a Touch Screen in the cabinet front.

With WEB GATE, you will have full access to the HMI Terminal Pages on your PC Screen, from which you, remotely, can monitor and control the Plant's Process, as if you were standing at the Plant Site. On the PC Screen you can also place other windows, i.e. from a Process Surveillance Camera.


CLOSEUP VIEW OF THE  CONTROL WINDOW
as displayed on a PC Screen


  Ovan: Foto av den fysiska HMI-terminalens startsida.
T v: Web Gate-fönstret på PC-skärmen (här kraftigt förminskat).


Above: a photo of the physical HMI Terminal, showing the Start Page.
Left: The Web Gate Window on the PC Screen.