Hem / Home  |  Tillbaka till installationsexempel  

VBG Group Truck Equipment AB, Vänersborg (SE)
Hos VBG i Vänersborg programmerar man in alla inställningar i program. Detta sätt rekommenderas om man har återkommande detaljserier, eftersom det möjliggör en exakt anpassning av pistolförarnas hastigheter och vändlägen, samt av pistolernas arbetsområden, vilket passar VBG:s produktion perfekt.
Var och en av de fyra boxarna har 10 pistoler, både fasta och rörliga.

  I bildens mitt syns ett av de två PGC-systemen, som tillsammans styr 4 boxar oberoende av varandra hos VBG. 
Förutom triggning (av totalt upp till 40 pistoler) styrs vertikalrörelsen hos 8 pistolförare.
Här är det ena PGC-skåpet i det ursprungliga utförandet, med manöverorgan och terminalknappar för Box 1 i skåpets högra halva, samt dito för Box 2 i den vänstra.
De funktioner, som kan programmeras för varje pistolförare, är:
· Övre och undre vändlägen.
· Hastighet upp och hastighet ner.
· Läge, som ska intas vid tryck på stoppknappen. Detta är användbart när pistolerna ska användas som fasta i stället för rörliga.


Ovan:

Några displaysidor som finns i de nya grafiska terminalerna hos VBG
Under år 2008 byttes de gamla HMI-terminalerna ut mot de på marknaden helt nya med 5,7" s k Touch Screen, utrustade med bl a Ethernet-port med TCP/IP-protokoll.

Hela skåpen byttes ut mot nya varvid de befintliga monteringsplåtarna flyttades över intakta från de gamla skåpen till de nya.

De nya terminalerna uppfattas som betydligt enklare att handha än de ursprungliga, med tydlig statusindikering för pistolförarna T1 och T2 samt valfria programmeringsmetoder, Teach in- programmering, alt sifferinmatning för fininställning under körning.