PGC RVSC + PGC Vertical Trigger System

Automatisk styrning av det vertikala slaget hos traverserande pistoler, samt pistoltriggning under vertikalrörelsen.

Systemet är utvecklat för i första hand våtlack. Lämpligheten för pulverapplicering är ännu inte testad.
Animeringsindex

Nyhetsindex

Home

PGC Maxi 7000-animering

Maxi 1000-animering

RPC-animering

PGC Vertical Limits Trigger