Triggning i både vertikalled och längsled 

Unite-film (.wmv)   
Hem / Home
  Fakta:  
Anläggningen är avsedd för automatisk applicering av våtlack i tre kulörer på conveyorhängda husväggar, upp till ca 3,2m höga och 8m långa, med och utan öppningar för dörrar och fönster.
Bilderna är tagna under själva installationen och visar en liten del av den totala anläggningen för produktion av bostadsmoduler. 

Triggersystemen, som levererats av Betraco Automation, styr pistolförarnas rörelse, väljer kulör och sprutor i och med att operatören väljer program, och ser till att pistolerna stänger i alla tomrum, mellan och under väggarna, såväl som vid passage av dörr- & fönsteröppningar. I programmen anges bl a även pistolförarens vertikala hastighet, samt över-, under-, för- & eftersprut. 

  Facts:
The purpose of this plant is to apply wet paint in two stages (primary and finish) to house walls, that have previously been assembled and hanged on a conveyor system. The wall sections pass thru a measuring station, that measures the wall dimensions and registers any door or window opening. There are two reciprocators: one is carrying the primary coating spray guns up and down over the entire wall height (up to approx. 3.2 meters). The other reciprocator is doing the exact same thing while applying the finishing coat.The PGC system controls the spraying, so the guns spray on the wall only. The guns are shut by the PGC system when passing an empty space, viz a window or a door opening as well as in the spaces between and below the walls.Bilden ovan:
Den ena av de 2 pistolförarna, tillverkade av PAB AB, Tjörn.

  Om installationen:
Betracos
uppdragsgivare är SCS Finishing AB i Jönköping, som även arrangerat de två pistolförarna med en 3,5m lång vertikalrörelse. SCS har före leverans byggt upp en komplett anläggning för utveckling och provkörning i sina rymliga lokaler. Smekano Maskinfirma AB i Helsingborg, som är uppdragsgivare till SCS i sin tur, har levererat och installerat appliceringsutrustningen (sprutor, boxar med filter och utsug, färgpumpsystem, mm). Generalentreprenör är BauTech Sweden AB i Nässjö, som levererat datorstyrda linor för produktion av kompletta väggar, samt banor för hopmontering till kompletta bostadsmoduler. Bara svenskar, med andra ord! 

Målningsanläggningen monterades under september 2002 hos UNITE Modular Solutions i Stonehouse (några mil söder om Gloucester) i England.