Bastillbehör nödvändiga för en PGC-installation             Hem / Home
T.v.: Mätstation av enkel typ bestående av fotocell på slid på en ca 1400mm lång aluminiumprofil på ena sidan boxöppningen och en reflextape ca 900x30mm på andra sidan. Fotocellen är försedd med polarisationsfilter, som eliminerar "falska" reflexer från blanka ytor. Reflextejpen måste därför ha speciella, polarisationsvridande, egenskaper, för att den reflekterade ljusstrålen ska kunna avkännas. 
Mitten:
Pulsgenerator med monteringssats från Hjortconveyor AB. 
T.h.:
Pulsgenerator med hållare tillverkad på plats hos kund.
Ljusridåer:
Numera efterfrågas ljusridåer mer och mer som mätsystem i stället för fotocell. En anledning är att priset på ljusridåer, som vi kan leverera, har sjunkit på senare tid och att det är väsentligt mycket bekvämare och säkrare att använda ljusridå i stället för fotocell. 
Betraco kan leverera ljusridåer till konkurrenskraftiga priser i många olika utföranden och av ett antal olika fabrikat för att bäst passa till önskad applikation.
 
Scanhöjder upp till 2800mm finns och delningen mellan ljusstrålarna kan erhållas mellan 5 och 40mm beroende på behov av upplösning.
 
Olika utsignaler kan erhållas från ljusridåerna beroende på vad som ska mätas. Om endast detaljernas längd ska mätas erhålls en slutande reläkontakt så länge som en detalj finns i ljusridåns mätzon. För triggning i ett antal nivåer använder man en ljusridå indelad i önskat antal nivåer med en utgång för varje nivå. För automatisk positionering av pistolförare eller för styrning av pistolförarnas slag finns ljusridåer som lämnar signaler, som är proportionella mot detaljernas bredd, resp. mot deras högsta och lägsta punkt.

Standard ljusridå har en detekterande höjd på 1209mm och en delning mellan ljusstrålarna på 31mm. Priset på denna är lågt, i synnerhet om den beställes i ett komplett triggerpaket, som i regel består av ljusridå, pulsgenerator och triggersystem.

Positionering:
Med positionering (av pistoler) menas förflyttning av pistolerna in eller ut i förhållande till sidorna på de detaljer, som ska appliceras, med hjälp av motordriven anordning med avsikt att placera pistolernas munstycken på önskat avstånd från detaljerna. Det finns flera metoder för att positionera:
· med tryckknappar och eventuellt med instrument, som visar aktuell position.
· med hjälp av ett styrsystem, t ex PGC, där operatören programmerar in de önskade positionerna för
  pistolbärarna vid olika detaljer.
· med hjälp av ett styrsystem, t ex PGC, som automatiskt mäter detaljernas bredd och därefter
  positionerar varje pistolbärare till ett förbestämt avstånd till detaljerna.

Kompletta enheter för positionering är s k slideboards. Ett slideboard består av en lådformad enhet med 3-fasmotor, växellåda med transmission och 2-3 hjulpar, som löper i ett par skenor. Varje slideboard är försett med ändlägesbrytare, som påverkas av flyttbara nockar monterade på skenorna för att man enkelt ska kunna bestämma var rörelsegränserna ska vara. Ovanpå ett slideboard kan man placera valfri pistolbärare (pistolförare, oscillator, eller pistolbärande stolpe).

Enklare utrustning för positionering av t ex pistolförare och oscillatorer är satser med pneumatiska ventiler och cylindrar för själva rörelsen och olika typer av positionsmätsystem för positionsstyrning resp. -bestämning.

Som positionsgivare föreslår vi ultraljudsgivare (måste vara av en typ som ger en stabil, störningsfri signal), mätande laserfotocell, eller potentiometer av linjär eller roterande typ (den billigaste lösningen).

För automatisk positionering kan man använda mätande ljusridå för att mäta bredden på detaljerna, som ska målas. Ett enklare alternativ, som kan användas om det är tillräckligt med ett fåtal positioner, är fotoceller. 

Övriga tillbehör:
Även för automatisk styrning av pistolförares vertikalrörelse kan man använda ljusridå eller, som ett enklare alternativ, fotoceller för att mäta detaljernas högst och lägst belägna del. För att styrsystemet ska få kontinuerlig information om pistolernas positioner i höjdled måste pistolförarna vara utrustade med någon form av positionsmätsystem, t ex potentiometer eller pulsgenerator.

För exempelvis automatisk pulverpåfyllning från container, med styrning från PGC-systemet eller från separat styrning finns bl a kapacitiva nivåmätare och pumpsystem med pneumatiska ventiler.

Betraco levererar utrustning som är väl anpassad till sina resp. uppgifter till konkurrenskraftiga priser.