Hem / Home Tillbaka till Betraco partners och leverantörer, sida 1
Utan våra kunniga och skickliga partners hade vi inte lyckats så väl! Tack vare vårt utmärkta samarbete kan vi erbjuda högkvalitativa lösningar när det gäller bl a följande:
Pistolförare och oscillatorer med eller utan positionering. Med eller utan triggning. Med eller utan PLC-styrning av vertikalrörelsen.
Bilden: Pistolförare med vertikal- & Z-rörelse. Fabrikat: PAB.
Pistolförare med stor vertikalrörelse. Den på bilden har 3,2m slag och är utrustad med system för triggning i både vertikal- & horisontalled. För våtfärg. Fabrikat: PAB. Detekterande, mätande och nivåindelade ljusridåer. Stort utbud när det gäller noggrannhet, mätområde och funktion.
Från enkla lågprisridåer till mycket högpresterande och avancerade, med olika specialfunktioner och av olika fabrikat.
Övriga givarkompo-
nenter
t ex pulsge-
nerator för bl a conveyorn, ultraljud & laser för positionsmätning, kapacitiv givare för pulvernivån.

Slideboards i olika utföranden för programmerad positionering av pistolbärare (stolpe), oscillatorer och/eller pistolförare.
Fabrikat: PAB.

 



Åkrörelse utan klämrisk.

  PAB Slideboards för autopositionering.
Slideboards för stora vikter. Standard åk-
rörelse = ca 800 mm. Bredd 450-600 mm.

Positionsmätning sker beröringsfritt med ultraljud.

Även individuell  pistolpositionering
Exempel på pistolförare med integrerad vertikalstyrning. Dessa funktioner utvecklas enligt kundönskemål. Styrningen kan även levereras i separat skåp för 2 maskiner och med eller utan triggning resp positionering. Tillverkare PAB Patric And Brother AB.
Kundanpassade pistolförare för olika slaglängder och ända-
mål, bl a för våtlack.
Användarvänlig manöverpanel.
Lättservad, stabil och tillförlitlig konstruktion med styrenheten upp-
hängd i gångjärn. Tätad med gummipackning.
Stängs med snäppe med nyckellås.

Styrningen utvecklad och levererad av Betraco Automation.

Några andra produktgrupper som levereras med know-how från Betraco med partners.
Avjonisering när det är viktigt med hög finish  på dammfria ytor. Allt övrigt för automatisering:
PLC-system, alla typer av sensorer, kontaktorer, motorstyrningar, tryckknappar, signallampor, etc, samt utveckling av program för industriell styrning.

Personskyddsutrustning
  godkända, icke hindrande skydd, om din personal måste vistas i farlig maskinzon.