PGC Trigger System för lackeringar   Hem / Home

Vi har färdigutvecklade, väl beprövade, lösningar för många olika funktioner och vi kan erbjuda lösningar på alla nivåer, upp till anläggningar för "obemannad" drift.
För att göra urvalet enkelt hjälper vi er gärna genom att föreslå en lösning som passar bäst till er anläggning.

Bland våra specialfunktioner kan nämnas  triggning i vertikalled, speciellt för våtlack, samt system som låter pistolförarna alltid göra fullt slag, men stänger pistolerna automatiskt över och under godset med inställbart över- & undersprut. Den metoden säkerställer att alla detaljer alltid får samma mängd färg per ytenhet, oavsett längd- & höjddimensioner.

Härunder är ett par exempel. Från t ex startsidan och via knappen "Installationsexempel" hittar ni exempel på lösningar i verkliga installationer.  

Nya PGC TWD-serien, utvecklad med senaste teknik och med  ännu förmånligare prisbild!

Läs mer om PGC TWD-serien här. OBS: länken uppdaterades 2009-10-19.

PGC Helautomatisk applicering, styrning av 2 traverser i Y- & Z-led , samt triggning av 8 pistoler.

Till sidans topp