PGC Vertical Limits Auto Trigger System

Automatisk vertikaltriggning. Pistolerna applicerar i höjdled mellan detaljernas högsta och lägsta punkt. Pistolförarna gör hela sitt slag.

Systemet är konstuerat för att vara synnerligen arbetsbesparande. Pistolförarnas vändlägen behöver inte justeras för olika detaljhöjder. Alla ytor får samma mängd pulver per ytenhet, vilket oftast innebär att pulver- & luftflödet inte behöver ändras. 
För- & eftersprut, liksom över- & undersprut är inställbara, exempelvis för detaljer med olika djup, och kan sparas i program. Varje pistol följer detaljernas vertikala och horisontella kontur individuellt.
Animeringsindex

Nyhetsindex

Home

PGC Maxi 7000-animering

Maxi 1000-animering

RPC-animering

Vertikal trigger-animering