Senaste PGC-nytt! / Check out the latest PGC News!
Multiboxstyrning med nivåtriggning! 
Multi spray booth control with individual zone triggering!
Nytt PGC-system styr 5 boxar - samtidigt! - i 8 nivåer hos ROL Inredning AB! 
This new PGC System triggers 100 guns in 5 spray booths - simultaneously - in 8 individual height zones!

Kraftfull serie triggersystem till budgetpris! 
Powerful line of budget priced trigger systems!
PGC Maxi 1100 och alldeles Nya / and Brand New:  PGC TWD ... 
... hjälper till att lösa många appliceringsproblem på ett ekonomiskt och användarvänligt sätt!
... help solve many painting problems in an economical and user friendly way! Contact us for more information.

Pdf-blad: Senaste teknik till superpris! 
Pdf-leafs: Latest controller technology comes with a really low price! Ask for our Export Prices!
PGC TWD bugetprissystem med senaste teknik och många möjligheter! 
PGC TWD Budget Priced Trigger Systems feature the latest in controller technology! 
Allra senaste / The very latest: PGC TWD Reciprocator Stroke Control & Triggering Systems

Våtlack? Vertikaltriggning! Wet paint? Vertical Triggering!
Läs mer om anläggning i England - Read more ... 

Från 60 minuters till 30 sekunders omställningstid vid produktbyte med seriestorlekar ned till en detalj och obemannad drift! 
From 60 minutes to 30 seconds readjusting time allows for very small lot sizes and unmanned operation!
Se hur PGC hjälper Comhat-Provexa AB ...  
...en framgångsrik och mångårig underleveratör till Ericsson, att bli ännu effektivare. Nu med obemannad drift.
See how PGC helps Comhat-Provexa AB ... 
...
since many years a successful subcontractor to Ericsson, become even more efficient.

Hem / Home