loggan är länkad till PAB:s hemsida
Flera leverantörer och samarbetspartners Till Ljungsarpsanläggningen 

Hem / Home

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda allt från effektiva dellösningar till kompletta anläggningar för pulverlackeringar. Loggan ovan är länkad till PAB:s hemsida.


PAB Patric And Brother AB på Tjörn, mästare på pistolrörelser och med en mycket bra prisnivå, kompletterar utrustningarna från Betraco Automation. Tillsammans kan vi erbjuda optimala, konkurrenskraftiga och helt kundanpassade lösningar för lackeringsanläggningar.
Pistolförare med eller utan styrning,  med eller utan drivning för  horisontalförflyttning. Pistolförare för våtlack. Slideboards för positionering. Kan bestyckas med pistolförare, pistolbärare, oscillatorer.