Hardi International A/S, N.Alslev (DK)
Tillbaka/Back  |  Hem / Home

 
Hardi International
  tillverkar lantbruksmaskiner och målar därför ofta mycket stora detaljer. För att hantera dessa har man 2 mycket stora boxar. Den ena syns t v på bilden ovan och den andra skymtar längst till höger. Boxarna är placerade på en stor platta, som roterar 180º när aktuell box ska placeras i arbetsläge. Pistolförarnas vertikala slag är ca 2m. PGC styr både triggning och auto-positionering av de totalt 4 pistolförarna. PGC-skåpet, som skymtar något t h om mitten i bilden, är placerat exakt i mitten av den roterande plattan och har även kontrollorgan för manuell manövrering av pistolförarna. 

RPS-funktionen kan ses animerad här:   Positionering och triggning


 
The two large spray booths at Hardi International
  are placed at each end of a large plate that is rotated 180º when the booth positions need to be shifted. The PGC system controls triggering of 8 guns in each of the booths as well as auto-positioning of the  reciprocators. 2 sets of horizontally placed light curtains measure the component width continuously, and an ultrasonic sensor at each of the 4 reciprocators gives information of the actual reciprocator position to the PGC.

The animated RPS-function can be viewed here:  Positionering och triggning