till Menyn för Installationsexempel  |  to the Installation Examples Menu  | Hem / Home

Futurum AB, Byske
Futurum har i nära 50 år varit den ledande tillverkaren av köksfläktar i Norden. Dessutom tillverkas en stor del av den totala produktionen i form av OEM-produkter.
Betraco Automation har, på uppdrag av Icoma AB, levererat 2 pistolförare med såväl vertikalrörelse som horisontell förflyttning, samt ett PGC-system, som styr samtliga rörelser och triggning. Detta är en komplettering och modernisering av en befintlig Icotronbox  med Gemas appliceringsutrustning.

Installationen utfördes i december, 2004 av Icoma och Betraco Automation i samarbete. Systemet har stor kapacitet för framtida behov av vidareutveckling.


Futurums ljusridå, monterad på stativ framför boxöppningen. Detaljer har just passerat på väg in i boxen. De röda punkterna i ridån är sändardelens lysdioder.
Längst ned syns ljusridåns kontrollenhet.

Den ena av de två pistolförarna av fabr. PAB, som ingår i leveransen.
Ovan: Triggersystemet, en PGC Maxi 2000 RCS (Reciprocator Control System), som styr såväl triggning som pistolförarnas rörelsemönster, hastigheter och positioner i horisontalled.
Alla pistolförarens rörelser kan utföras manuellt genom joggkörning med hjälp av manöverorganen i PGC:s front. Önskade positioner i horisontalled och vändlägen i vertikalrörelsen kan programmeras in genom Teach in-förfarande. För att ytterligare snabba upp och underlätta programmeringsförfarandet finns en Kopiera/Klistra in-funktion för både triggningsinställningar och rörelser / positioner.