TWD Novo-serien har utvecklats för att erbjuda:
The New Star! 
PRC* / PGC*-TWD-Novo!l
Kraftigt förbättrad kontroll över 
    målningsprocessen.

l
Enkel hantering, snabb upplärning.

l
Konkurrenskraftigt pris.

l Säker Backup av programmen i PLC 
    och HMI-terminalen.

l Kompetent och tillförlitlig.

l Möjlighet till utbyggnad.

l HMI-terminal med 5,7" pekskärm med 
    TFT-färg är standardutrustning.

l Kompakt: 500x300x200mm, ca 10kg ! 
   (Option: 600x400x200mm eller större, 
    beroende på applikationen).

Förklaring:
*PRC = Programmable Reciprocator 
            Control
*PGC = Programmable Gun Control
Egenskaper *


PRC Standardfunktionen
Systemet kan anpassas för många olika uppgifter. Ett standardutförande är för styrning av 2 pistolförares vertikalrörelser, där man anger rörelsernas vändlägen och hastigheter i ett antal program (upp till 100 program, om systemet används enbart för denna funktion). 
Obs, att de pistolförare som ska styras måste vara anpassade. Exempel på sådana är flera modeller av PAB:s olika automater.

PGC Triggning och/eller PRC styrning av pistolförare
Systemet kan även utformas för triggning av 6-10 pistoler i kombination med styrning av upp-ned-rörelser hos pistolförare.. Det kan även göras efter leverans, bl a genom att PLC:ts programkassett bytes och att HMI-terminalens program uppgraderas med ett vanligt USB-minne.
För triggningsändamål behövs bl a en s k Mätstation, se beskrivningen längre ned. Det kan även behövas anpassning av pistolernas styrenheter, men de flesta moderna pistolstyrskåp är redan anpassade för triggning.

Triggerfunktionen
Med eller utan styrning av vertikalrörelser hos pistoförare kan triggning ske av både rörliga och fasta pistoler i kombination. Hårdvarumässigt är systemet förberett för max 6 pistoler i sitt standardutförande. Med 4 extra reläer monterade kan 10 pistoler triggas. 

Systemet kan även levereras för enbart triggning. Då är det möjligt att trigga ett större antal pistoler vid behov.

Mätstationen = Mätutrustning som behövs för triggning
För triggning fordras utrustning för att mäta detaljernas dimensioner i conveyorriktningen.
En enkel ljusridå med en mäthöjd av 1100-1200mm och en delning mellan ljusstrålarna på 5 cm, samt en pulsgenerator, som monteras vid conveyorns drivstation kostar ca 13,000 SEK. Liknande utrustning, som även kan användas för zon-indelad triggning, och med en delning på ca 10mm mellan ljusstrålarna, kostar ca 35,000 för samma mäthöjd.

Automatisk positionering och slagstyrning av pistolförare samt triggning
Systemet kan även levereras för helautomatisk styrning av pistolförarnas vertikalrörelser och/eller helautomatisk positionering av pistolförarnas/pistolernas avstånd till godset som målas.
I det fallet kan man, med en knapptryckning, välja om man vill att automatiken styr, eller om funktionen styrs av program, i valfri funktion (positionering och/eller vertikalrörelse). Dessa funktioner kan kombineras med triggning.

Om triggning

Med PGC TWD-serien blir det möjligt att förbättra målningsresultatet, undvika ommålningar, göra snabbare kulörbyten och spara stora mängder pulver, dvs pengar, på ett lätthanterligt sätt.

Fördelar med triggning, även om bara ett generellt program används
Triggersystemet kan användas på olika sätt efter önskemål och behov. Även med ett program med generella inställningar kan man uppnå många förbättringar på de flesta detaljer utan att behöva ändra inställningarna:
1. Det blir betydligt renare i boxen, lättare/snabbare att städa och byta kulör.
2. Man behöver inte passa pistolerna och stänga av sprutorna när conveyorn går tom.
3. Problemet med för mycket pulver på detaljernas kanter blir betydligt mindre, eller försvinner.
4. Pulverbesparingen kan uppgå till mellan 10 och 40%. Typiskt ät 15-20% mindre förbrukning.
5, Vid återvinning behåller pulvret sina ursprungliga egenskaper betr. styr- & laddbarhet längre.

Triggning på "svåra" detaljer
För triggning av fasta pistoler rekommenderas individuella inställningar av för- och eftersprut för varje pistol. Det ger möjlighet till optimala inställningar för applicering på "svåra" detaljer, t ex detaljer som ska ha mer färg på en viss del av ytan. Det blir då möjligt att ha pistoler som skjuter in färg i fördjupningar och eljest svåråtkomliga utrymmen med högre tryck, medan andra pistoler lägger ett jämnt skikt över hela ytan, exempelvis.

Zontriggning - ett optimalt sätt att trigga
Vid "zontriggning" är ett antal pistoler monterade på höjd, där varje pistol täcker sin höjdzon, se animeringen. Ofta är ett sådant pistolarrangemang monterat på en oscillator, så att hela pistolpaketet beskriver en upp-ned-rörelse på runt 300-500mm. Varje pistol styrs då individuellt enligt detaljernas form i pistolens höjdzon. Om exempelvis 6 pistoler monteras på höjd fungerar PGC-systemet som 6 individuella triggersystem, ett för varje pistol.

PLC-specifikationer (PRC TWD-Novo, upp-ned-styrning):

Grundenheten:

Antal transistorutgångar
Antal reläutgångar
Antal ingångar, 24V,

     varav snabbräknare

2 (varav 1 används)
6 (reserverade för triggning)
12 (Alla används vid komb. triggning och pistolförarstyrning)
2 st med A- & B-kanal för upp/nedräkning (för 2 st   
   pistolförares vertikalrörelser), samt
1 st (för enkanalsräkning av pulser för conveyorrörelsen)

Com.port RS-485
Programbackup

Grundenheten har en com-port för anslutning av en PC.
Ett minneschip av plug-in-typ.
Kommunikation: 1 modul med en extra com-port RS-485, Protokoll: Modbus.
Används för kommunikation PLC<->HMI.

Utbyggnadsmodul 1:

Antal transistorutgångar

8 (varav 4 används för 2 pistolförares upp- resp nedrörelse, 4 utgångar är lediga)
Utbyggnadsmodul 2:

Analoga utgångar

2 (0...10VDC för styrning av vertikalrörelsehastigheter)
Antal ytterligare utbyggnadsmoduler Ytterligare 5 moduler kan anslutas. En modul kan ha upp till 32 ingångar, eller 32 utgångar, eller 8 analoga ingångar, exempelvis.