Hem / Home

Positionering i Z-led
Milling Industrilakering A/S, Humlebæk, Danmark
är ett exemplet på anläggning med automatisk positionering av pistolförare i kombination med triggning. Två pistolförare förflyttar sig automatiskt in resp. ut för att följa detaljernas konturer så noggrant som möjligt. Detta är den mest arbetsbesparande metoden när man har en stor flora av detaljer och korta serier. Automatiken kan enkelt kopplas ur om man vill ha en mer optimerad positionering med hjälp avmanöverdosa med tryckknappar för vissa detaljer.
PGC-systemet med manöverorgan för joggkörning, val av körsätt och start och stopp i autokörning.
Vid tryck på stopp går pistolerna ut till serviceläget.
Den ena av de två pistolförarna med automatisk positionering. Största horisontella förflyttningen är ca 900mm. Stativ med horisontellt och vertikalt montera-
de ljusridåer. Den horisontella mäter kontinuerligt godsets bredd, den vertikala mäter godsets största längd.
Provexa AB, Göteborg

har valt att programmera in positionerna för sina 8 "slideboards" i olika program i deras PGC-anläggning, ett program för varje detalj. Anledningen till detta är de ibland extremt höga kraven på ytbeläggningen. Vissa pistoler ska vara några centimeter från detaljytan, andra ska vara upp till ett par decimeter ifrån. Vissa pistoler ska applicera flera gånger på en och samma detalj.
Programmeringen av nya detaljer går snabbt med Teach-in.
2G-antenner 
på väg in i boxen för att målas hos Provexa.

Mer information här!

 


Positioning in Z-axis
The top 3 pictures on this page are from a PGC installation with fully automatic positioning of two reciprocators (one of which is shown in the  picture in the middle). The picture on the right hand side shows one vertically mounted and one horizontally mounted light beam array. The horizontal array is continuously measuring the width of each object to be painted. Then, the two reciprocators are automatically positioned to follow the contour of each object, as closely as possible.

The two lower pictures are from a plant, where the PGC system controls the positioning of 8 slide boards and the triggering of up to 50 spray guns. In this plant the desired positions of the slide boards and the work area of each gun are carefully programmed into the PGC system, since the required accuracy is extremely high. Program changes for new components can be easily and rapidly performed by the use of Teach in programming.