Glamox Luxo i Kirkenær, Norge den 7 augusti 2013  Hem / Home        full dokumentation
Installationen påbörjades 2013-08-07 vid 10-tiden och var klar ca 16:00 samma dag, till stor 
del tack vare personalens goda samarbete, samt ett noggrant förberedelsearbete. 
Bilderna på anläggningen togs direkt efter avslutad installation. 
Bilden överst: panoramavy över Luxos anläggning i Kirkenær. 
Bilden närmast under: närbild på byggnaden med bl a måleriet.

Viktiga egenskaper utvecklade för Luxos triggersystem:

* Full backup-säkerhet för PLC och HMI-terminal med plug-in-EEPROM resp USB-minne
* Enkelt handhavande
* Smarta funktioner (se HMI-terminalens Startsida längre ned)
* Fördelaktigt pris
* Styr triggning av 8 pistoler x 2 boxar
* Uppgraderbart

Bilden härunder: PGC-systemets HMI-terminal med pekskärm är monterad i Nordsonskåpets front.

HMI-terminalens dialogtexter är i huvudsak på norska. Finns även på svenska resp. engelska.
Terminalens Startsida (se bilden härunder) har snabbknappar för bl a:

* Val av box (med automatisk upphämtning av boxens senast använda program).
* Val av program med aktiveringsknapp
* Visning av aktiverat program

* Val av körsätt
* Tillgång till
Password-skyddade inställningar.
* CHECK = kontroll av viktiga funktioner
Se all dokumentation här