Betraco-historik

Automationsnyheter från Betraco Automation

Betraco Automation har, med sin mångåriga erfarenhet från lackeringsindustrin, som sin huvudinriktning att leverera skräddarsydda styrsystem till lackeringsindustrin, från enkla styrningar till komplexa anläggningar för obemannad drift, alltefter önskemål.  I nära samarbete med våra partners kan vi även leverera övrig utrustning för att passa de flesta behov och önskemål inom lackeringsindustrin. 

Betraco Automation utvecklar även program för styrning av andra processer än lackering, vilket berörs kortfattat längst ned i denna artikel, som författades 2006-12-12 och uppdaterades 2007-02-22.

Lite Betraco-historik
Betraco utvecklar och levererar styrsystem för lackeringsindustrin alltsedan 1991/1992. Det var då vi startade denna verksamhet, efter en förfrågan från, och i nära samarbete med, Raymond Meyer, VD hos dåvarande Brog Industri AB, numera LaRay AB. På den tiden fanns ingen liknande utrustning på marknaden i Skandinavien. Raymond, som kanske de flesta i branschen känner som en av landets mest kunniga  appliceringsexperter, och tillika huvudlärare vid Powder Coating Academy i Västervik, har genomfört många innovativa appliceringstekniska lösningar genom åren. Raymond ingår i SPF:s styrelse och arbetar även med framtidens ytbehandling på Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF). Hans tidiga idé med triggersystem berörde starkt vårt företags inriktning och utveckling.

Den första anläggning, som vi levererade på Raymonds uppdrag, var ett triggersystem till Håells Modul-System i Mullsjö, i början av 1992. Att denna leverans slog väl ut framgick av att kunden själv entusiastiskt intygade att man sparade in så mycket pulver att man kunde måla var tredje produkt (framför allt hurtsar, lådor, mm till servicebilar) med det insparade pulvret. Håells hade tidigare väldigt mycket manuell applicering p g a att produkterna är svåra att applicera. Det beror bl a på att hurtsarna är ca 500mm djupa. I och med triggersystemet kunde man nu helt slopa den manuella målningen och lägga handsprutan på hyllan.

Alltifrån leveransen av anläggningen till Håells har vi satsat hårt på att vara i främsta ledet när det gäller teknik och funktioner som är specialanpassade till varje anläggning. Vårt system hos Provexa är, från och med installationen år 2000, en förutsättning för obemannad drift med extremt korta omställningstider, och för att kunna uppnå de höga appliceringskraven i deras speciella produktion. Hos VBG i Vänersborg innebär de två PGC-systemen stora besparingar i tid och arbete för personalen, och kraftigt minskade pulverkostnader. 

Framför allt har de två klart lysande stjärnorna hos Nordson, Janne Mikkelsen och Jörgen Andreasen, haft stor betydelse för utvecklingen av avancerad teknik hos Betraco Automation. Janne lanserade idén med nivåindelad triggning. Tillsammans levererade vi de första systemen med de egenskaperna till Turenko Oy och GWS Systems Oy i Finland. Jörgen står bakom idén med automatisk positionering av pistolbärare/pistolförare, även i kombination med nivåindelad triggning, vilket vi var först på marknaden med. Systemen med dessa egenskaper började levereras redan 1996-1997. Av dessa system är samtliga i drift fortfarande. Ett antal PGC-anläggningar med bl a helautomatiska positioneringsfunktioner och triggning har levererats till Danmark (exempel). 

Andra anläggningar, som har stor betydelse för sina användare finns hos bl a Dometic (tid. Electrolux) i Motala, ROL Inredning i Jönköping, Husqvarnas fabrik för åkgräsklippare i Huskvarna, bara för att nämna ett fåtal.

Vår senaste produkt är PGC TWD triggersystem, som genom sin mångsidighet är avsedd att täcka en stor del av marknadens behov av pistolförarstyrningar och triggersystem, var för sig eller i kombination. Detta och andra kommande system har en gynnsam prisnivå och mycket intressanta utvecklingsmöjligheter, bl a med möjlighet att kontrollera och styra anläggningar via Internet. PGC TWD bygger givetvis på den allra senaste styrtekniken.

Triggning idag 
Genom åren har vi samarbetat med många av marknadens anläggningsleverantörer, framför allt Nordson och Icoma, men även Vejo Powdertech, Smekano (våtlack), SCS och Wagner, m fl.

Triggning innebär ofta mycket stora vinster, och det har medfört att så gott som samtliga utrustningsleverantörer idag erbjuder triggning som standardfunktion till sina nya anläggningar.

Var kommer Betraco Automation in idag?
Framför allt är vi intressanta vid alla anläggningar, där man inte ser behovet av att skaffa en komplett ny anläggning, men där man ändå vill höja sin anläggnings prestanda till nästan samma nivå som dagens modernaste, till en bråkdel av kostnaden för en ny anläggning.

Vi är även intressanta genom våra möjligheter att erbjuda unika systemlösningar, som skräddarsys till varje anläggnings behov, och genom att vi både kan leverera direkt till slutanvändaren och genom samarbete med flera av marknadens ledande utrustningsleverantörer för att leverera en optimal funktion till varje anläggning.  

Betracos styrprogram för andra branscher
Betraco Automation utvecklar även program för helt andra styrändamål än lackering. Som exempel utvecklar vi nu processtyrning för avgasrening hos ett stort antal mobila och stationära dieselmotorer. Uppdragsgivare är Beocat AB i Särö. Ett annat exempel är en produktionslina för tillverkning av träslipers till Banverket, där vi för närvarande utvecklar både maskinstyrningar och styrning för transportbana med buffring av ämnen mellan maskinerna, samt för operatörsdialog. Uppdragsgivare för detta projekt är Persbo El AB i Ludvika. Se även uppdaterad referenslista och verksamhetsbeskrivning/Activity_Report.

Vänliga hälsningar,
Willy Bergstedt

tillbaka till företagssidan