Hem / Home  kontakt

  världsledande tillverkare av produkter för att lösa problem med elektrostatiska laddningar
Elektrostatisk laddning binder damm. Försöker man få bort dammet genom att enbart blåsa bort det förvärras ofta problemet eftersom luftströmmen förorsakar friktion, som ökar den elektrostatiska laddningen. Lösningen består i att blåsa luft, som ömsom är positivt och ömsom negativt laddad. Detta neutraliserar laddningen och dammet släpper greppet. Lösningen heter Simco.
Air Knife
avlägsnar effektivt damm genom att blåsa avjoniserande luft. Den använder sig av fabriksluften. Den finns i olika längder och med en s k anti-static bar. Arbetsavståndet är 150-3000mm. Bilden visar en Air Knife i Ex-utförande. 
Air Blower
fungerar som Air Knife
men har en inbyggd
kraftig fläkt.
Även denna finns i
Ex-utförande.
:
Applikationsexempel:
Bildelar som ska lackeras måste ha en perfekt ytfinish. Air Knife används här för att avlägsna alla eventuella dammpartiklar.

Simco erbjuder en speciellt preparerad duk, som effektivt fångar upp de partiklar, som blåses loss. En annan metod, som kan användas, är ett utsug med lämplig placering.
FMX-002
elektrostatisk
fältmätare, visar
fältstyrkan både
grafiskt och digitalt.
Den är lätt att använda
även vid svåråtkom-
liga platser.
Mätvärdena kan
sparas.
Avjoniserande luftmunstycken
finns i olika utföranden. Till- & frånslag kan styras individuellt på vissa modeller för att anpassa till olika komponenters form.
Cobra
avjoniseringspistoler
kan användas t ex för
att avlägsna damm
från komplicerade
detaljer.

KONTAKT:
Vid förfrågningar som rör tillämpningar inom lackeringsindustrin, kontakta: info@betraco.se