Hem / Home

Betraco Automation har även utfört ett antal olika projekt som ligger utanför lackeringsindustrins områden. Här är några exempel:

Lear Seating AB, Bengtsfors Sekvensstyrning av semiautomatisk svetsanläggning med 4 svetsrobotar, 2 tiltbord och 2 laddstationer, för tillverkning av bilsäten.
Knauf Danogips Inland AB, Lilla Edet 3 system för komponentblandning (7 komponenter vardera för "yta", "center" och "bak") för tillverkning av specialpapp för gipsskivor. Utbildning.
Elanders Tryckeri AB, Kungsbacka: Utbildning. Projekt pallastare med sekvensstyrning och visning av sekvenssteg, m fl projekt.
Volvo Aero AB, Trollhättan: Ett mindre system för insamling och utprintning av mätdata i laboratoriet.
Lafarge Tekkin AB, Sennan Ändring av befintligt program för styrning av in- och utlastningsbanor och portalrobot i tillverkningslinje för "Zandapannan".
Vårgårda Armatur AB, Vårgårda: Utbildning.
Projekt fr o m 2006...
BeoCat AB, Göteborg/Särö Programutveckling under 2006-2007 för olika projekt med katalysrening av marina och landbaserade dieselmotorer i området 50 kW till 10 MW i kombination med ljuddämpning. 
Persbo El AB, Ludvika  Programutveckling, huvudsakligen under 2006 för ban- & maskinstyrning för tillverkning av träslipers för Banverket hos Impregna AB i Ludvika. Beskrivning
Nya projekt Ett flertal nya projekt är på gång under 2007-2008 och kommer så småningom att presenteras här...