Hem / Home


Animeringarna som länkarna härunder går till visar några av många funktioner som kan erhållas med PGC triggersystem. Varje PGC-system kan utformas för att på bästa sätt arbeta ihop med er existerande eller framtida lackeringsutrustning, dvs box, pistoler och styrenheter, pistolförare och liknande.

Animering 1
Självprogrammerande nivåtrigger. Pistolerna är placerade i fasta nivåer Objektens form i varje nivå bestämmer på vilket område pistolerna ska applicera, utan operatörsingripande.

Animering 2
Animeringen visar positionering av pistolförare med en PGC Maxi med RPS (Reciprocator Positioning System). Systemet kan styra positioneringen så att pistolförarna följer detaljernas konturer med i princip önskad noggrannhet.

Animering 3
RVTS, Reciprocator Vertical Triggering System, triggar pistolerna till och från under deras rörelse upp/ned, så att de bara applicerar pulver när det finns gods framför. Pistolerna stängs i de tomma utrymmena i detaljerna. Idealiskt bl a när stora ramar och liknande ska målas med traverserande pistoler.

Animering 4
Även PGC Maxi 1000 kan erhållas med nivåindelad triggning, med något enklare funktioner än hos Maxi 7000-serien. I det aktuella fallet är det oscillerande elstatpistoler med ett vertikalslag på ca 500-600mm som nivåtriggas.

Animering 5
PGC Vertical Limits Trigger System låter pistolförarna göra hela vertikalslaget, men stänger automatiskt pistolerna över och under godset. Alltså, inget behov längre av att justera pistolförarnas vändlägen!

Behovet att justera pulver- & luftflödet minskar, eller försvinner helt, eftersom alla ytor på detaljerna får samma mängd pulver per ytenhet, oavsett storlek på detaljen!

För- & eftersprut, liksom över- & undersprut kan justeras och värdena sparas i ett antal program. Alla de rörliga pistolerna får automatiskt samma för-, efter-, över- och undesprut, varför inställningarna görs mycket snabbt och enkelt.


The following animations illustrate just a few of the many functions available with the PGC Trigger Systems. The PGC systems can be tailormade to best suit your existing and/or future paint shop equipment (that is: cabin, spray guns, controllers, oscillators, reciprocators and similar).

Animation 1
PGC Maxi 7000-series autoprogramming level triggering system with the spray guns placed in fixed levels. Each gun applies powder according to the shape of the object in the gun´s level, independent of the other levels.

Animation 2
RPS, Reciprocator Positioning System, positions the reciprocators, oscillators, etc in order to maintain a constant distance between the objects and the spray nozzles. The positioning can be made so that the gun nozzles follow the contour of the objects.

Animation 3
RVTS, Reciprocator Vertical Triggering System, triggers the guns on and off in their vertical travel, so that they are shut off when passing empty spaces and on only when they pass material to be painted.

Animation 4
Also the low cost model PGC Maxi 1000 is available in a version with level triggering. The animations show oscillating electrostatic spray guns with a vertical stroke of 500-600mm.

Animation 5
PGC Vertical Limits Trigger System lets the reciprocators do their full vertical stroke, while the guns are automatically and individually shut above and below the goods being painted.

This method sharply reduces the need to readjust the powder- and air flow for variations in component size and eliminates fully the need to readjust the turning points of the reciprocators.

Hem / Home