ABB Motors AB, Västerås (SE)                                        tillbaka/back

 
Automatisk produktidentifiering: Varje motorkomponent som ska målas identifieras automatiskt av PGC med hjälp av binärkodade brickor. När sedan komponenten närmar sig en pistol kallar PGC upp rätt program för denna pistol. Samtidigt kan andra pistoler applicera andra komponenter med andra programinställningar. Totalt kan PGC här hantera 20 olika komponenter med 20 olika program samtidigt. De variabler som styrs i varje program är: 
n Vilka av de 24 pistolerna som ska applicera.
n Vilka pistoler som ska applicera med normal resp dubbel pulvermängd. 
n Positivt eller negativt samt storlek på "för- och eftersprut" för var och en av pistolerna.
n Om detaljen ska indexeras inne i boxen eller ej.

Anm.: Måleriet är numera flyttat till Italien.

Bilden ovan: kodläsarsystemet som bl a består av 7 st ultrasnabba fotoceller med mycket koncentrerad ljuslob, läser upp till 6-bits kod i farten.
T.h.: motorer på väg in genom boxen.
 
This is where the ABB motor components receive their paint coat. 24 powder spray guns in total do the coating job, controlled by the PGC system. Each component is automatically identified by a binary coded bar with one of 60 combinations. Each motor component calls up the correct program as it approaches a certain gun, while the other guns may work on other component types, controlled by other programs, simultaneously. Each program contains the information of which guns should be used and which should be passive, and which guns shall apply a normal amount of powder  and which shall apply a reduced amount. The programs control where the spraying begins and where it ends in relation to the components. The system also offers production statistics to be viewed at any desired time.